Uczniowie naszego gimnazjum w dniach 24-26 maja 2012r. poznawali zabytki ziemi koneckiej. Wyjazd rowerami zorganizowano w ramach działań Klubu Turystycznego ”Wielka Stopa”. Tym razem celem były zabytki przemysłowe związane ze Staropolskim Zagłębiem Przemysłowym oraz zabytkowe kościoły i dwory.


Staropolski Okręg Przemysłowy powstał dzięki korzystnym warunkom naturalnym za sprawą Stanisława Staszica i Ksawerego Druckiego-Lubeckiego w I poł. XIX w. Gimnazjaliści rozpoczeli zwiedzanie od Sielpi, gdzie powstała pudlingarnia, czyli zakład przeróbki surówki na żelazo kowalne oraz walcownia. 
W Maleńcu, gdzie pierwszy zakład powstał już w 1794 roku , surówkę wielkopiecową przerabiano na stal. Wytwarzano tu również druty, siekiery, topory oraz inne narzędzia. W końcu XIX w. zainstalowano tu gwoździarki do produkcji gwoździ ciętych z blachy. Wszystkie urządzenia tu pracujące napędzane były , podobnie jak w Sielpi, siłą wody.
Najstarszym z obiektów, który zwiedzano, była pochodząca z XVII wieku kuźnia wodna w Starej Kuźnicy. Tutaj również drewniane koło wodne poruszało michy pieca i ramię młota, który własnym ciężarem rozbijał ciastowaty „bochen’ żelaza.
Duże zainteresowanie młodzieży wzbudził także klasztor bernardynów i kościół parafialny z końca XVII w. w Kazanowie. Jego strzelista, barokowa sylwetka widniała z oddali jak drogowskaz prowadzący do celu. Na północ od Kazanowa, w Modliszewicach, uczniowie obejrzeli dwór obronny z XVI w. zbudowany przez Andrzeja Dunina Modiszewskiego.
W Rudzie Malenieckiej odwiedzili przepięknie odrestaurowany dworek, obecnie siedzibę Lasów Państwowych, a obok neoromańską kaplicę p.w. Zwiastowania NMP.
Dużo emocji wzbudziła wizyta w miejscowości Piekło i przejazd do miejscowości Niebo.
W ciągu trzech dni rowerowej wyprawy, przy pięknej pogodzie, pokonano prawie 150 km. Do domu wszyscy wracali trochę zmęczeni i z pewnym niedosytem przez piękne Lasy Przysuskie.
Uczestnicy rajdu kierują wielkie podziękowania dla Pana Jerzego Jankowskiego, który ufundował noclegi dla uczestników, Państwa Sygnowskich i Pana Grzegorza Arkabuza za transport bagaży oraz Dyrekcji szkoły za umożliwienie realizacji tego przedsięwzięcia i słowa wsparcia w trakcie jego realizacji.
Pozdrawiam- Wielka StoPA.