Spis treści
Poezja
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Strona 17
Strona 18
Strona 19
Strona 20
Strona 21
Strona 22
Strona 23
Strona 24
Strona 25
Wszystkie strony

 

Dla Boga

Dziś o później porze,

podziękować Ci chce Boże.

Za Twą dobroć i Twe dary

Żeś takim pięknym uczynił świat cały.

Żem ja mam rodziców obu,

Że nie jestem nigdy sama,

Tylko w razie niepowodzeń, mogę z nimi porozmawiać.

Podziękować Ci chcę również,

Że nade mną zawsze czuwasz.

Zawsze w dzień i zawsze w noce

Swym ramieniem mnie otulasz.

Za ten spokój, za tą cisze

Która na zewnątrz panuje

I za ten delikatny wiatr, ptaków śpiew

Który złe myśli łagodzić próbuje.

Dziękuje Ci również Boże

Za nadzieje w każdy dzień

Żem ja mam na stole rano,

wypieczony ciepły chleb.

Dzięki Boże za to wszystko

Żeś mi to życie dał.

Od dziś czynić będę tak,

Jak Ty byś tego chciał.

Stokrotka