5. i 6. kwietnia gimnazjaliści z Przysuchy zagrali w Finałach Międzypowiatowych w Piłce Siatkowej w Radomiu.

Finał dziewcząt rozegrany został w PG 13 Radom, a zagrały w nim zawodniczki z Przysuchy, Kozienic, PG 23 Radom i PG 13 Radom.

Po zaciętej walce o I miejsce dziewczęta z Przysuchy uległy radomiankom, a klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

1. PG 13 Radom

2. PG Przysucha

3. PG Kozienice

4. PG 23 Radom

W finale chłopców, który rozegrano w PG 22 w Radomiu zagrały zespoły z Przysuchy, Chotczy, PG 13 Radom i PG 22 Radom.

Również w meczu o I miejsce spotkały się zespoły z Przysuchy i Radomia, niestety przysuscy gimnazjaliści przegrali z zawodnikami z Radomia.

Klasyfikacja końcowa:

1. PG 22 Radom

2. PG Przysucha

3. PG Chotcza

4. PG 13 Radom

Zespoły z Przysuchy przygotowywali Marcin Fidos i Wojciech Norek.