Lista osób przyjętych do klasy sportowej w r. szk. 2015/2016 znajduje się na tablicy ogłoszeń Publicznego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Przysusze,
ul. Warszawska 45.