Plan pracy samorządu uczniowskiego w r. szk. 2016/2017