Po raz kolejny uczniowie i nauczyciele Publicznego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Przysusze zaangażowali się w akcję „Szlachetna Paczka”. W ramach projektu, którego celem jest zebranie funduszy na przygotowanie paczki dla rodziny w potrzebie, zorganizowany już został kiermasz ozdób i kart świątecznych wykonanych przez uczniów gimnazjum. Na przełomie listopada i grudnia odbędą się jeszcze dyskoteka andrzejkowa i „Mikołajkowy kiermasz ciast”. Uczniowie gimnazjum pomagają rodzinie pochodzącej z najbliższej okolicy wytypowanej przez wolontariuszy, której trudna sytuacja została zdiagnozowana i opisano jej konkretne potrzeby. Wszystkie akcje organizowane są przez samorząd szkolny przy wsparciu dyrekcji szkoły, nauczycieli i rodziców.