Spis treści
Wyniki przetargów
Strona 2
Strona 3
Poprzednie
Wszystkie strony


 

 


 

Przysucha dn. 09.12.2011 r.

 

Publiczne Gimnazjum

im. Św. Stanisława Kostki w Przysusze

26-400 Przysucha

ul. Warszawska 45

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 30.11.2011 r. na:

„ Zakup, dostawę i wyładunek lekkiego oleju opałowego do Publicznego Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Przysusze”

Nr sprawy: P.G. 343 – 1/2011

Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Przysusze informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 30 listopada 2011 r. na wykonanie zadania jak wyżej, Komisja Przetargowa wybrała ofertę złożoną przez firmę:

 

- PETROLIS Sp. z o.o.

ul. Władysława Jagiełły 10 A/204

26-700 Zwoleń

- wartość zamówienia brutto – 162 800,00 zł

- cena jednostkowa brutto 1 litra oleju - 4,07 zł

Uzasadnienie wyboru: Firma PETROLIS Sp. z o.o. zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów wg punktowej oceny ofert zawartej w p. XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – podstawa prawna : art. 91 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

 

Wybrany wykonawca, zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Adresaci niniejszego pisma zobowiązani są do niezwłocznego potwierdzenia faktu jego otrzymania w formie faksu wraz z adnotacją dot. daty i osoby potwierdzającej przyjęcie na nr faksu: 48 6750151

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ Adam Pałgan

otrzymują:

1. PETROLIS Sp. z o.o.

26-700 Zwoleń, ul. Władysława Jagiełły 10A/204

2.Konkret Sp. z o.o.

26-600 Radom, ul. Mariańskiego 36

3. a/a

--------------------------------------------------------

Przysucha dn. 10.12.2010 r.

 

Publiczne Gimnazjum w Przysusze

26-400 Przysucha

ul. Warszawska 45

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 03.12.2010 r. na:

„ Zakup, dostawę i wyładunek lekkiego oleju opałowego do PG w Przysusze”

Nr sprawy: P.G. 343 – 1/2010

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Przysusze informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 3 grudnia 2010 r. na wykonanie zadania jak wyżej, Komisja Przetargowa wybrała ofertę złożoną przez firmę:

 

- PHU Marian Janiszek

Dobrut 18c

26-505 Orońsko

- wartość zamówienia brutto – 116 000,00 zł

- cena jednostkowa brutto 1 litra oleju - 2,90 zł

Uzasadnienie wyboru: Firma PHU Marian Janiszek zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów wg punktowej oceny ofert zawartej w p. XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – podstawa prawna : art. 91 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 17.12.2010 r.

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

otrzymują:

  1. PETROLIS sp. z o.o.

26-700 Zwoleń, ul. Władysława Jagiełły 10A/204

2. PHU Marian Janiszek

26-505 Orońsko, Dobrut 18

3. a/a