19 września odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia św. Stanisława Kostki. Ceremonia rozpoczęła się mszą św. w Kościele pw. św. Jana Nepomucena, którą celebrował ks. biskup Henryk Tomasik. Podczas nabożeństwa został poświęcony sztandar szkoły ufundowany przez gminę. W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści, władze samorządowe województwa mazowieckiego, powiatu, gminy, Mazowiecki Kurator Oświaty, uczniowie i rodzice. Po mszy wszyscy goście udali się do szkoły, gdzie dyrektor gimnazjum Adam Pałgan wraz z ks. biskupem Henrykiem Tomasikiem, burmistrzem Gminy i Miasta Przysucha Tadeuszem Tomasikiem, przewodniczącym Rady Gminy i Miasta w Przysusze Leszkiem Wamilem oraz przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Martyną Jasińską dokonali odsłonięcia tablicy upamiętniającej patrona szkoły św. Stanisława Kostkę.

Po tej ceremonii goście przenieśli się do sali gimnastycznej na dalszą część uroczystości. Tam, po odśpiewaniu hymnu państwowego, pan dyrektor powitał przybyłych gości i wygłosił okolicznościowe przemówienie. Po wystąpieniu dyrektora przewodniczący Rady Gminy i Miasta Przysucha pan Leszek Wamil odczytał uchwałę rady o nadaniu imienia św. Stanisława Kostki Publicznemu Gimnazjum w Przysusze. Następnie przedstawiciele zaproszonych gości: Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Przysucha, ks. biskup Henryk Tomasik, ks. kanonik Stanisław Traczyński, p. Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty oraz dyrektor naszej szkoły p. Adam Pałgan umieścili pamiątkowe gwoździe na drzewcu sztandaru. Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie uczniów i prezentacja sztandaru. Następnie głos zabrali szacowni goście. Gratulowali oni szkole osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, życzyli, by przesłanie św. Stanisława Koski towarzyszyło uczniom i nauczycielom w codziennej pracy. Końcowym elementem uroczystości była część artystyczna - inscenizacja przybliżająca życie świętego Stanisława Kostki, przygotowana przez uczniów i nauczycieli szkoły naszej szkoły.