film
Apel "Niepodległa"
Dnia 10 listopada 2010 roku w Domu Kultury odbył się apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Uczniowie naszej szkoły śpiewali piosenki, mówili wiersze, a szczególną uwagę widzów zwrócił film pt. "Drogi do wolności" oraz multimedialna prezentacja zdjęć współczesnej Polski. Widzowie docenili wysiłek i pracę, jaką poświęcili artyści, nagradzając ich gorącym aplauzem.