Rok Sienkiewicza i Narodowe Czytanie „Quo vadis” to dobra okazja, by młodzież bliżej poznała sylwetkę pisarza i jego dzieło. W naszym gimnazjum z inicjatywy bibliotekarki, pani Bogusławy Pożogi, do ogólnopolskiej akcji włączyli się uczniowie i nauczyciele. W poniedziałek, 5 września, w szkolnej bibliotece można było obejrzeć wystawę poświęconą polskiemu nobliście, posłuchać ciekawostek na jego temat, a przede wszystkim poczytać „Quo vadis”.

Chętni uczniowie czytali fragmenty książki w czasie przerw międzylekcyjnych. Z kolei na lekcjach języka polskiego klasy 1a i 3d wysłuchały rozdziału II powieści przeczytanego z podziałem na role. Fragment ten grupa naszych gimnazjalistów: Marcel Dubaj, Antek Frasuński, Natalia Nowosielska, Magda Sompolska, Wiktoria Widulińska, Dominik Wijatkowski i Weronika Woźniak przygotowali razem z polonistką, panią Edytą Dyderską, i zaprezentowała w sobotę podczas Narodowego Czytania na placu Kolberga w Przysusze. Kropką nad i na zakończenie akcji był pamiątkowy stempel na przyniesionych do szkoły egzemplarzach ”Quo vadis” lub w zeszytach do języka polskiego.