Dnia 18 września uczniowie, nauczyciele i pracownicy przysuskiego gimnazjum obchodzili czwartą rocznicę nadania szkole imienia św. Stanisława Kostki.

Uroczystości rozpoczęliśmy podniosłą Mszą św. odprawioną w Kościele p.w. św. Jana Nepomucena w Przysusze. Uczestnicy nabożeństwa mogli wysłuchać pouczającego kazania, wygłoszonego przez ks. doktoraDariusza Patera. Przywołał on postać św. Stanisława - patrona młodzieży polskiej, wspominał o jego trudnych wyborach i życiu oraz braterskiej miłości i wybaczeniu.

 

Po zakończeniu mszy świętej udaliśmy się do szkoły. Przedstawiciele klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Przyrzekali dbać o dobre imię szkoły, strzec jej honoru i iść śladami patrona.Kolejnym punktem uroczystości  był wykład ks. Dariusza Patera na temat: „Dobro we współczesnym świecie”. W słowach, skierowanych do gimnazjalistów, ks. Pater odwoływał się do egzystencji współczesnego społeczeństwa, w którym powinniśmy kierować się najważniejszym dla chrześcijanina przykazaniem a mianowicie przykazaniem miłości. Spotkanie zwieńczyła krótka przemowa pana dyrektora Leszka Wamila, który upominał nas byśmy za przykładem św. Stanisława kierowali się w życiu tym, co najlepsze oraz życzył udanego roku szkolnego.

Uroczystości zakończyła wspólnie odśpiewana „Barka”- ulubiona pieśń św. Jana Pawła II.

Samorząd Uczniowski

Wiktoria Widulińska