Jacek Kowalczyk uczeń klasy IIIb uzyskał kolejny tytuł. Został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Opiekunem Jacka na drodze do tego sukcesu była wychowawczyni, Barbara Gruchot.

 

Jacek osiąga wysokie wyniki w nauce nie tylko z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, le jak sam twierdzi, to matematyka jest jego największą pasją, którą zaraziła go mama. „W dzieciństwie  bardzo lubiłem układać domina liczbowe, rozwiązywać łamigłówki i zagadki. Od trzeciej klasy szkoły podstawowej zacząłem brać udział w konkursach” – dodaje. Wtedy też pojawiły się pierwsze sukcesy: tytuł laureata 1. stopnia w Międzynarodowym Konkursie Test Matematyka Plus czy wyróżnienia w Kangurze Matematycznym.

Tegoroczne sukcesy Jacka gwarantują mu  zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego z matematyki  oraz z przedmiotów przyrodniczych (z jednoczesnym uzyskaniem najwyższego wyniku) a także przyjęcie do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej.