Publiczne Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Przysusze może pochwalić się tytułem Szkoły Odkrywców Talentów, który świadczy o tym, że placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.

O prestiżowy tytuł Szkoły Odkrywców Talentów mogły ubiegać się placówki, które posiadają przynajmniej trzech nauczycieli prowadzących systematyczną pracę z uczniami o szczególnych uzdolnieniach, zaś uczniowie ci mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami przedmiotowymi, sportowymi, artystycznymi, technicznymi, podejmują inicjatywy obywatelskie lub działają w kołach wolontariatu.

Bogaty pakiet edukacyjny szkoły sprawia, że uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania. Dlatego też w szkole działają koła zainteresowań: matematyczne, historyczne, teatralne, dziennikarskie, chemiczne, klub turystyczny Wielka Stopa , Szkolny Klub Sportowy i wiele innych.Dużą popularnością cieszą się projekty edukacyjne, przygotowywane przez naszych nauczycieli. Uczniowie co roku mają okazję zaprezentować swoje talenty i osiągnięcia na Festiwalu Nauki. W tym dniu młodzież w nietypowy sposób zgłębia zagadnienia z różnych dziedzin wiedzy. Są pokazy, prezentacje, przedstawienia, filmy, konkursy. Uczniowie prezentują efekty swojej rocznej pracy.

Innowacyjne programy nauczania i liczne koła zainteresowań to klucz do sukcesów. Szkoła zdobywa tytuły i certyfikaty, zaś uczniowie - dyplomy laureatów i finalistów konkursów o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim.

 


Julia Wamil
Paulina Kozioł
Weronika Gizińska