W dniach 23-25 kwietnia trzecioklasiści z Publicznego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Przysusze, tak jak ich koledzy w całej Polsce, pisali egzamin gimnazjalny. 128 uczniów sprawdzało swoją wiedzę na zakończenie trzyletniego etapu kształcenia. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły.

 

 

Od dwóch lat egzamin w gimnazjum, przygotowywany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, ma nową formułę. We wtorek uczniowie pisali najpierw 60-minutowy test z historii i wiedzy o społeczeństwie, a po przerwie przez 90 minut zmagali się z pytaniami oraz wypracowaniem z języka polskiego. W środę pisali test z przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii), a następnie rozwiązywali zadania z matematyki. W czwartek wykazywali się umiejętnością posługiwania się językiem angielskim – na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.

Wyniki egzaminu poznamy w czerwcu. Mamy nadzieję, że będą one, tak jak w latach ubiegłych, na wysokim poziomie.