Egzamin gimnazjalny już dawno za nami. Dla przypomnienia kilka fotografii.