Od marca do grudnia 2011 r. młodzież Publicznego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Przysusze brała udział w projekcie edukacyjnym „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą”. Projekt realizowany jest przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w partnerstwie z Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Lokalną Grupą Działania "Perła Czarnej Nidy" oraz Samorządami Województwa Mazowieckiego i Świętokrzyskiego. Zakłada on promocję postaw przedsiębiorczych oraz innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów powstających w procesie prowadzenia firmy, poprzez współdziałanie przedsiębiorców z uczniami szkół gimnazjalnych.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych, mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy (przedsiębiorcy, konsultanci, kadra nauczycielska, uczniowie gimnazjów) z regionu mazowieckiego. 
W ramach projektu w Publicznym Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Przysusze powstał Innowacyjny Kluby Przedsiębiorczości liczący 20 uczniów. Na zajęciach poznaliśmy wiele zagadnień związanych z giełdą, przedsiębiorczością. Ciekawe były gry logiczne, nad którymi niekiedy musieliśmy długo myśleć, aby je rozwiązać. Nauczyliśmy się współpracy w grupie i wspólnego rozwiązywania problemów dotyczących przedsiębiorczości, poznaliśmy swoje mocne i słabe strony. Ekonomia jest bardzo ważna w szkole, chociażby jako wskaźnik do mądrego, rozsądnego i oszczędnego gospodarowania pieniędzmi (np. naszymi kieszonkowymi). W dzisiejszych czasach jest dużo pokus aby wydawać pieniądze, sklepy kuszą nas kolorowymi reklamami i pięknymi witrynami. Na kółku nauczyliśmy się jak nie ulegać ślepym zakupom, tylko dokonywać właściwych wyborów. W tym celu zdobyliśmy wiedzę przekazaną nam przez prowadzącą zajęcia panią mgr Dorotę Stadnik, oraz goszczących u nas TRIZ-menów. Dzięki TRIZ-owi (TRIZ jest skrótem od rosyjskiego określenia, które można tłumaczyć jako "Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zagadnień") umiemy rozwiązywać wiele zadań, lepiej przygotujemy się do czekającego nas konkursu. Lubiliśmy te zajęcia, bo były ciekawe, zabawne i przydatne w życiu. Powstał również z naszym udziałem film promujący IKP w pięciu gimnazjach z woj. mazowieckiego i można go obejrzeć na www.ikp.it.kielce.pl

Członkowie IKP w Przysusze.