Przysucha, dn. 27.02.2017 r.

Ewaluacja zewnętrzna (problemowa)

Działając na podstawie  § 12 ust. 7  i 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2015, 1270), po uwzględnieniu zgłoszonych zastrzeżeń, informuję, iż z dniem otrzymania raportu, tj. 24 lutego 2017 r. zakończyła się ewaluacja zewnętrzna (problemowa).

Zapraszam do zapoznania się z raportem z ewaluacji zewnętrznej w sekretariacie szkoły, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

Dyrektor Leszek Wamil
Załączniki:

Pismo do Samorządu Uczniowskiego