MISJA SZKOŁY

 

Wychowywać to znaczy po partnersku towarzyszyć uczniowi

na drodze jego rozwoju. Jakość szkoły - to rozwój ucznia.

 

Jesteśmy szkołą, która:

G  – gwarantuje dobre przygotowanie ucznia do następnego
 etapu kształcenia i dorosłego życia

 I  –  interesuje się w pełni swoim uczniem

M może rozwinąć zdolności i umiejętności uczniów

N  – nauczy samodzielności i odpowiedzialności

A  – aktywnie uczestniczy w procesie wychowania

Z  – zapewnia bezpieczeństwo i wszechstronną pomoc

J  – jest otwarta na potrzeby uczniów i środowiska

U uniwersalne, a zwłaszcza chrześcijańskie wartości
 traktuje jako drogę do lepszego zrozumienia świata
 

M ma profesjonalnie przygotowaną, przyjazną kadrę
 pedagogiczną.