Pieśń napisana z okazji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II

JAN PAWEŁ WIELKI

Ref.
Janie Pawle Wielki
Tyś błogosławiony
W mej jedności z Tobą
Bóg jest uwielbiony

1 Ziemi tej oblicze
Duch odmienia stale
Dziś błogosławiony
Uczestniczysz w chwale
Wstawiaj się za nami,
Pielgrzymującymi
Pomóż nam się stawać
Błogosławionymi

Ref. Janie Pawle...

2 Szukałeś nas zawsze
W misjach dla Jezusa
Aby nas nakarmić
Mocą Jego Ducha
Teraz my przyszliśmy
Wiarą napełnieni
Jezus nas umocni
I w dobrych przemieni.

Ref. Janie Pawle...

3.Ty do nas mówiłeś, 
Aby się nie lękać,
Bronić wiary , prawdy 
Zło dobrem zwyciężać
My z odwagą wiarę,
Mężnie wyznajemy
Bóg , honor, Ojczyzna
Tych wartości chcemy.

Ref. Janie Pawle...