W dniach 18-20 kwietnia trzecioklasiści z naszego gimnazjum, tak jak ich rówieśnicy w całej Polsce, pisali egzamin gimnazjalny. 113 uczniów z pięciu klas sprawdzało swoją wiedzę i umiejętności na zakończenie trzyletniego etapu kształcenia. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły.
W poniedziałek uczniowie pisali najpierw 60-minutowy test z historii i wiedzy o społeczeństwie, a po przerwie przez 90 minut zmagali się z pytaniami oraz wypracowaniem z języka polskiego. We wtorek pisali test z przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii), a następnie rozwiązywali zadania z matematyki. W środę wykazywali się znajomością języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.
Wyniki egzaminu będą znane w czerwcu.