18 września odbyła się kolejna – trzecia rocznica nadania Publicznemu Gimnazjum w Przysusze imienia św. Stanisława Kostki. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą świętą w Kościele pod wezwaniem św. Jana Nepomucena, gdzie ks. Dariusz Pater wygłosił piękne, pouczające kazanie o życiu w prawdzie i dążeniu do wyznaczonych przez siebie celów. Następnie udaliśmy się do szkoły, gdzie przedstawiciele klas pierwszych wzięli udział w uroczystym ślubowaniu. Na sztandar szkoły przyrzekali strzec jej honoru, dbać o jej dobre imię i w swym życiu brać przykład z postawy jej patrona św. Stanisława Kostki. Apel rozpoczęło przemówienie dyrektora szkoły  pana Adama Pałgana, który również mówił, abyśmy śladem naszego patrona pogłębiali wiedzę i zdobywali coraz to nowe szczyty.
Ostatnią częścią święta był konkurs wiedzy o patronie. Uczniowie klas drugich musieli zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi życia św. Stanisława. Przystępując do konkursowych zmagań trzeba było poznać biografię patrona szkoły  np. datę jego urodzin, imiona rodziców, życiowe motto. W międzyczasie mogliśmy posłuchać pięknych, refleksyjnych  piosenek w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Ogłoszenie wyników konkursu zakończyło obchody tego pięknego święta.
Kasia Fidos