Zainaugurowany 21 lutego Rok Oskara Kolberga ma zasięg ogólnopolski. Wiele imprez z tym związanych odbyło się lub odbędzie w Przysusze, mieście, w którym etnograf się urodził. Jego sylwetkę oraz dzieło przypominają także uczniowie gimnazjum, prezentując wystawę na szkolnym korytarzu.

Jeszcze przed oficjalną inauguracją Roku Kolberga przysuscy gimnazjaliści i ich nauczyciele podjęli wiele inicjatyw mających na celu przybliżenie postaci i dorobku wybitnego folklorysty. W ich wyniku powstał szereg wystaw, które znajdują się na parterze w szkole.  „Ślad” Kolberga widać zresztą już przed głównym wejściem do budynku, gdzie przyklejone do szyb prezentowane są wycinanki ludowe – efekt ogłoszonego wcześniej konkursu. Natomiast w środku uwagę przykuwa kącik folklorystyczny, w którym zgromadzono różne sprzęty, narzędzia i stroje jeszcze nie tak dawno używane przez mieszkańców polskich wsi, dziś odchodzące do lamusa. Obok „wiejskiej zagrody” znajduje się wystawa (autorstwa uczniów klasy drugiej: Julii Dyderskiej, Izy Górnickiej i Natalii Nogańskiej), dzięki której można dowiedzieć się, czym zajmował się Oskar Kolberg oraz jakie są jego związki z Przysuchą.  Prezentowane są też liczne portrety etnografa - prace wyróżnione w szkolnym konkursie. Na stoliku wyeksponowano kilkanaście tomów monumentalnego dzieła „Lud”, a na postumencie popiersie folklorysty.

 

Nad przygotowaniem ekspozycji czuwały nauczycielki: Edyta Dyderska, Anna Kozłowska, Edyta Pełka-Pal oraz Anna Raczkowska, choć tak naprawdę swoją pomocą służyło wiele osób. Drewnianą zagrodę wykonał pan Mirosław Wojtunik.