Izabela Zagdańska, uczennica klasy IIIf , uzyskała tytuł finalisty Konkursu Polonistycznego. Temat przewodni konkursu w roku szkolnym 2013/2014 brzmiał: Skąd przychodzimy? Dokąd zmierzamy? Kim jesteśmy?

Na trzech etapach( szkolnym, rejonowym i wojewódzkim) wykazała się wiedzą i umiejętnościami z zakresu: czytania i odbioru tekstów kultury, pogłębionej analizy tekstów kultury, tworzenia spójnych wypowiedzi w formie dłuższej i krótszej oraz nauki o języku.

Dociekliwość, pracowitość i pasja czytania zaowocowały sukcesem. Gratulujemy Izabeli i życzymy dalszych sukcesów.