Jacek  Kowalczyk, uczeń klasy trzeciej Publicznego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Przysusze został laureatem konkursu chemicznego, organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Zmagania finałowe  etapu wojewódzkiego odbyły się   11 stycznia. Uczestnicy musieli wykazać się ogromną wiedzą i umiejętnościami   z chemii  (materiał obejmował nie tylko program gimnazjum ale także wybrane zagadnienia z liceum) oraz matematyki i fizyki.  Finaliści  dostali do rozwiązania w ciągu dwóch godzin 15 zadań, za które  mogli  maksymalnie uzyskać 35 punktów.

 

 

Jak powiedział Jacek,  zadania były dość trudne . Aby dobrze się przygotować, musiał rozwiązywać zadania z wielu zbiorów, konkursów.  Ciężka praca  pozwoliła mu na uzyskanie  wysokiego  wyniku – 88,57% . Wszystko zaczęło się od  gimnazjalnego Festiwalu Nauki, na którym, podobnie jak inni  uczniowie klasy szóstej , oglądał pokaz doświadczeń chemicznych. Te pierwsze doświadczenia zainspirowały go do głębszego zainteresowania się  chemią.  Do zmagań konkursowych Jacek został przygotowany przez nauczycielkę chemii  p. Anitę Kacperską.

 

Gratulujemy  Jackowi oraz jego rodzicom  i życzymy dalszych sukcesów naukowych. Należy dodać, że Jacek będzie jeszcze reprezentował gimnazjum w konkursie matematycznym i ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów. Poza ogromną satysfakcją , tytuł laureata daje mu możliwość wyboru dowolnego liceum oraz zwalnia z egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno-przyrodniczej.