1. września 2017r. Publiczne Gimnazjum w Przysusze zostało połączone z Publiczną Szkołą Podstawową nr 2 w Przysusze.

Aktualne informacje można znaleźć na stronie:

psp2.superhost.pl