„Obchodzimy Święto Odzyskania Niepodległości.

Lecz czy potrafimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest niepodległość?”

Ważnym dla każdego patrioty pytaniem, młodzież przysuskiego gimnazjum, rozpoczęła akademię z okazji 95 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczestniczyliśmy w ciekawej lekcji historii.

W programie wspomniano najważniejsze daty związane z przeszłością naszej Ojczyzny: rozbiory, uchwalenie Konstytucji 3 maja, insurekcję kościuszkowską, powstania narodowe. Najważniejsze i najbardziej znaczące dla naszego kraju obrazy z jego historii pokazano również w prezentacji multimedialnej. Program uświetniła oprawa muzyczna, odśpiewano m.in.: Rotę, Mazurek Dąbrowskiego, Biały Krzyż.

Montaż słowno – muzyczny zakończył się okrzykami: „Niech żyje wolna Polska, niech żyje niepodległość!”.